AbstractsBusiness Management & Administration

Finanční analýza vybrané firmy

by Věra Dobešová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Finanční analýza; finanční výkazy; finanční ukazatele; likvidita; rentabilita; cash flow; quick test; Financial analysis; financial statements; financial ratios; liquidity; rentability; cash flow; quick test
Record ID: 1097192
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1856


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o finančním hodnocení společnosti XYZ plc., které je založeno na použití vybraných metod finanční analýzy za období 2008 až 2010. The hlavní cíl této práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení finanční situace společnosti v nadcházejících letech; The master’s thesis deals with the financial evaluation of the company XYZ plc., that is based on the usage of the selected methods of financial analysis during the period 2008-2010. The main aim of the thesis is to propose the suggestions leading to improvement of the financial situation of the company in the coming years.