AbstractsBiology & Animal Science

Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí.

by Miroslav Zezula
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Kostní cement; polymethylmethakrylát (PMMA); viskozita; tokové vlastnosti.; Bone cement; polymethylmethacrylate (PMMA); viscosity; flow characteristics.
Record ID: 1097325
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3944


Abstract

V dnešní době se chirurgové zajímají o vliv viskozity kostních cementů na jejich penetraci do kosti při úplné kostní náhradě. Penetrace cementu závisí na jeho viskozitě, času vsunutí protézy, době tvrdnutí, atd. Viskozita je určena chemickým složením, teplotou a poměrem monomeru a prášku. V této práci bude porovnávána viskozita a penetrace vysoko- a nízko- viskózních cementů. Viskozita bude měřena dvěma modely. V prvním modelu je hrot s konstantní rychlostí vtlačován do cementu. V druhém modelu je cement vytlačován z kapiláry konst. rychlostí. Penetrace cementu po vstříknutí do kosti bude měřena pomocí rentgenu.; Nowadays surgeons concern of the effect of viscosity of cement on cement penetration in the total joint replacement. Cement penetration depend on cement viscosity, prosthesis insertion time, cement curing time etc. The viscosity of bone cements is determined by the chemical composition, the temperature and the powder to monomer ratio. In this study will compaired viscosity and penetration into the bone of high and low viscosity cements. Viscosity will measured by two models. In first model the rod is insered in the cement with constant speed. In second model the cement is injected out from a syringe with constant speed. Cement penetration after injection into the bone will be measured by X-ray.