AbstractsCommunication

Implementace komunikačních protokolů do signálových procesorů

by Radek Červenec
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: digitální signálový procesor; multitasking; jazyk strojových adres; komunikační protokol; digital signal processor; multitasking; assembly language; communication protocol
Record ID: 1097327
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11568


Abstract

Práce se zabývá studují, modifikací a návrhem komunikačních protokolů a jejich implementací v digitálních signálových procesorech v jazyku instrukčních adres. Také zkoumá strukturu elektro-akustické jednotky EPIS 2.45. Popis jednotky je zaměřen na její softwarovou část a to zejména na operační systém založený na kooperativním multitaskingu. Pro dosažení úspěšného návrhu a implementace komunikačních protokolů se práce zaměřuje také na základy vícevrstvé síťové architektury. Poté je již zkoumána skutečná síť (Koris Net) společně s jejími, ale i dalšími komunikačními protokoly, jako například protokol Modus. Popis je doplněn o příklady zdrojového kódu jejich implementace v digitálním signálovém procesoru (ADSP 2191M). V práci je mimo jiné prezentován navržený komunikační protokol pro vyčtení souboru z palubního počítače připojeného k jednotce na sběrnici Modus. Společně s tím je také obsažena navržená úprava protokolu, tak aby bylo možné předávat stažené soubory přes radiové rozhraní do centrálního počítače.; The purpose of this work is to study, modify and design communication protocols for their further implementation into a digital signal processor in assembly language. The work also introduces structure of an electro-acoustic unit EPIS 2.45 controlled by a digital signal processor. The focus of the unit description is on the software structure, process interactions and on the operation system based on the cooperative multitasking. In order to design and implement new communication protocol, network architecture as well, especially multi-layer models. Then, real network and protocols are examined, such as Koris Net and Modbus protocol. The description is supported by source code examples implementing the protocols in a digital signal processor (ADSP 2191M). The work also presents a designed communication protocol for downloading files from the onboard computer which is connected to the unit. Moreover, it presents designed modification of protocols so that the downloaded files can be forwarded from the unit to the central computer over the Koris Net.