AbstractsEngineering

Zvýšení výkonu přeplňovaného motoru pro Formuli Student

by Milan Špičák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Elektronická řídicí jednotka; jednoválcový motor; přeplňování; testování motoru; dynamometr; Engine Control Unit; single-cylinder engine; turbocharging; engine testing; dynamometer
Record ID: 1097328
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39757


Abstract

Diplomová práce je zaměřena na výběr pohonné jednotky pro Formuli Student, sestavení spolehlivého výpočtového modelu za využití pokročilého testování. Dále se zaměřuje na přípravu vhodných podmínek pro testování, samotné testování a následnou kalibraci řídicí jednotky pro validaci simulací a také pro efektivní a spolehlivé řízení motoru v náročných závodních podmínkách. Je zároveň součástí komplexního projektu, který se zabývá celkovým vývojem přeplňovaného jednoválcového motoru pro tým TU Brno Racing.; This thesis focuses on the Powertrain choice evaluation for Formula Student car, building a reliable computational model by using an advanced testing equipment. The work is than focused on preparing the testing conditions, testing itself and also calibration of the Engine Control Unit to be able to validate the simulations as well as set the engine to run efficiently and reliably in hard racing conditions. It is part of the complex project developing turbocharged single-cylinder engine for TU Brno Racing team.