AbstractsLaw & Legal Studies

Využití diskrétní simulace při řízení výrobního procesu

by Jiří Richtr
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Simulace; optimalizace výrobního procesu; logistika; kanban; kaizen; Witness; Visio; modelování; validace; Simulation; optimization of manufacturing process; logistics; kanban; kaizen; Witness; Visio; modelling; validation
Record ID: 1097331
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8185


Abstract

Simulace výrobních procesů pomáhá optimalizovat výrobu, logistiku a další systémy, díky čemuž dochází ke snižování nákladů a racionalizaci vnitropodnikových procesů. Využitím diskrétní simulace programu Witness Power with Ease se v diplomové práci optimalizuje logistický tok materiálu ve společnosti Hella Autotechnik, s.r.o. Práce přibližuje metody a jednotlivé fáze tvorby modelu včetně jeho validace a navrhuje vylepšení, díky kterému by mělo dojít ke snížení nákladů na dopravní služby o 24 400 Kč měsíčně.; By optimizing the logistics, production and other systems the simulation can reduce costs and rationalise business processes. By use of discrete simulation in software Witness Power with Ease is in this diploma thesis optimised logistical flow of material in the company Hella Autotechnik, s.r.o. The thesis introduces methods and particular phases of creating the model including its validation. The proposal in the diploma work suggests the improvement to lower the costs for the transportation services by 24,400 CZK per month.