AbstractsBiology & Animal Science

Návrh a konstrukce modulárního pouzdra pro baterie.

by Josef Rozinek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Battery pack; baterie; články; termální management; kalorimetrie; CFD simulace chlazení.; Battery pack; battery; cell; thermal management; calorimetry; CFD cooling simulation.
Record ID: 1097339
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11254


Abstract

Tato práce se zabývá problematikou battery packů. V první části popisuje návrh battery packu z hlediska volby baterií, jejich tvaru, velikosti, typu a konfigurace zapojení. Dále uvádí vliv těchto charakteristik na výkonnost battery packu a jeho spolehlivost. Zabývá se problematikou termálního managementu battery packů a jeho vlivu na životní cyklus baterií. V druhé části se zabývá praktickým návrhem konceptu battery packu pro Lithium-polymerové baterie. Kalorimetricky je zde zjištěno množství produkovaného tepla při vybíjení, které je poté využito v CFD simulaci chlazení článku.; This thesis deals with battery pack problematic. In the first part, battery pack design is described according to cell selection, shape, size, type and interconnection configuration. Further on it describes the influence of these characteristics on battery pack performance and dependability. It covers battery pack thermal management and the influence on battery life cycle. The second part deals with practical battery pack design for Lithium-polymer cells. A calorimetric experiment is used to obtain the cell heat generation under discharging conditions that is subsequently used for CFD battery cooling simulation.