AbstractsComputer Science

Návrh zařízení pro demonstraci a testování produktu NCV7471

by Martin Kresta
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Automobilové elektrotechnické systémy; Elektronická řídicí jednotka (ECU); Síť CAN; Partial Networking; Selective wake-up; Softwarové standardy v automobilovém průmyslu; AUTOSAR; Automotive electronics; Electronic control unit (ECU); CAN network; Partial networking; Selective wake-up; Automotive software standards; AUTOSAR
Record ID: 1097390
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27065


Abstract

Práce se zabývá návrhem automobilové elektronické řídicí jednotky (ECU) s funkcí partial networking definovanou normou ISO 11898-6. Cílem je navrhnout a vytvořit demonstrační ECU s použitím system basis chip NCV7471. Protože NCV7471 obsahuje standardní CAN transceiver, funkce partial networking je realizována pouze softwarem řídicí jednotky. Práce zvažuje možné způsoby realizace jak HW, tak SW části, tak aby byla zajištěna nízká spotřeba ECU v různých operačních módech, a snaží se sledovat současné trendy v automobilovém průmyslu.; The thesis deals with the design of automotive ECU with partial networking (PN) functionality according to ISO 11898-6. Aim is to design and create evaluation electronic control unit (ECU) using system basis chip NCV7471. Since NCV7471 integrates standard CAN transceiver without HW PN support, the PN functionality is realized by ECU software. This thesis considers possible ways of realization in HW and SW domain to maintain low power consumption of the ECU in different operational modes in order to follow current trends in automotive industry.