AbstractsComputer Science

Návrh testovacího obvodu pro komunikační produkty v automobilech

by Ondřej Kupčík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: LIN; mikrokontrolér; firmware; budič; sběrnice; síť; C; Visual Basic; LIN; MCU; firmware; automotive; octal driver; transceiver; network; embedded C; Visual Basic
Record ID: 1097391
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/9218


Abstract

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout moduly určené k demonstraci a testování některých obvodů, používaných v automobilové technice. Jedná se o LIN transceiver NCV7420 a osmivýstupový výkonový budič AMIS-39101. Návrh spočíval ve vybrání a popisu parametrů vhodných podpůrných obvodů, vytvoření celkového schématu a navržení desky plošných spojů tohoto modulu s ohledem na kompaktní rozměry a předpokládané testy. Dalším krokem byla tvorba firmware řídicího mikrokontroléru (C8051F344), jež zajišťuje LIN komunikaci, řízení budiče a základní monitorovací funkce. Poslední část popisuje software pro hostitelský PC umožňující komfortní řízení sítě složené z těchto modulů. Pro úplnost byl tento projekt doplněn o přehled vlastností sběrnice LIN a metodiky testování LIN transceiveru z hlediska funkčních parametrů i některých EMC měření. V příloha obsahuje kompletní schéma modulu, výkresy desek plošných spojů, seznam řídicích příkazů a fotografie modulu.; The aim of this diploma thesis was to design modules intended for testing and demonstration purposes of devices used in automotive industry. The demonstrated devices are the LIN transceiver NCV7420 and the hi-side octal driver AMIS-39101. Generally, the module design is focused on demonstration purpose of the devices, basic measurement possibilities and compact board size. The first part of this project describes general LIN bus parameters and measurements applicable to the LIN transceiver devices according to the LIN Conformance Test Specification. The second part collects information and parameters about chosen devices. A global schematic description follows and the PCB design is performed. In the next part, a firmware description used in a microcontroller is introduced. It provides LIN commands processing, octal driver control and basic monitoring functions. The last part describes host PC software created for comfortable board and network controlling. Complete schematic, PCB drawings, host PC command list and module photos are included in the appendix.