AbstractsBiology & Animal Science

Multimodální registrace retinálních snímků z fundus kamery a OCT

by Ondřej Běťák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: OCT; fundus kamera; SLO; Bscan; registrace obrazu; zpracování obrazu.; OCT; fundus camera; SLO; Bscan; image registration; image processing.
Record ID: 1097399
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/485


Abstract

V první části se práce se zabývá rešerší metod a principů potřebných při registraci obrazu. Dále pak popisuje zobrazovací systémy očního pozadí jako jsou OCT, fundus kamera a SLO. Druhá část práce je zaměřena na praktickou realizaci programů pro registraci snímků z OCT, SLO a fundus kamery v programovém prostředí Matlab.; In the fisrt part, the thesis explores the facts and principles of the image registration. It also describes retinal imaging systems, such as OCT, fundus camera and SLO. The second part of this thesis is aimed at design of programs for image registration from OCT, SLO and fundus camera in Matlab.