AbstractsBusiness Management & Administration

Rozvoj služeb v rodinném podniku

by Zbyněk Sušil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Podnikatelský plán; stavebnictví; nemovitosti; správa a údržba nemovitostí; rodinný podnik; podnikatelská strategie; podnikatelský záměr.; Business plan; constructing; real estate; property management; family owned company; business strategy; business intent.
Record ID: 1097403
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1275


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o vytvoření nové činnosti existujícího rodinného podniku a nutného podnikatelského záměru s cílem zjistit, zda je ekonomicky výhodné začít s činností správy a údržby nemovitostí. Tato práce dále provádí potřebné analýzy a poskytuje návrhy ve formě marketingového mixu, organizačního a finančního plánu. Na základě předpokládaných finančních výkazů hodnotí výhodnost projektu.; This thesis discusses the creation of new activities of existing family-owned company and preparation of the business plan necessary for determining whether it is economically beneficial to start to offer managing and maintenance of real estate. This work also carries out the necessary analyses and provides suggestions in form of marketing mix, organizational and financial plan. On the basis of projected financial statements it evaluates the profitability of the project.