AbstractsBusiness Management & Administration

Problematika a relevance zdrojů informací používaných pro výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy

by Milan Antoš
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Finanční analýza; finanční ukazatele; poměrové ukazatele; relevance; pojišťovnictví; výpočty finančních ukazatelů; Financial analysis; financial ratios; proportional ratios; relevance; insurance industry; financial ratios calculations
Record ID: 1097404
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12758


Abstract

Předmětem diplomové práce je implementace teoretických poznatků s cílem ověřit relevantnost zdrojů informací sloužících pro výpočty ukazatelů finanční analýzy. První část je zaměřena ne teoretické poznatky finanční analýzy zejména u výrobních podniků a služeb. V této části je věnována velká pozornost poměrovým ukazatelům a jejich výpočtům. Teoretická část je zakončena specifiky finanční analýzy pro komernčí pojišťovnu. Výstupem práce je pak ověření relevance dat a poměrových ukazatelů finanční analýzy pro specifické odvětví pojišťoven z hledsika vývoje v čase a faktorů ovlivňujích jejich vývoj.; The aim of this master thesis is the implementation of theoretical knowledge in order to verify the relevance of the sources of information used to ratios calculations of financial analysis. In the first part is discussed theoretical background of financial analysis focused on production and services companies. Following part is focused on detailed examination of proportional ratios. The theoretical framework is concluded with specifics of financial analysis for insurance companies. This thesis results in practical verification of data and ratios of financial analysis for specific insurance industry from the point of view of time and influencing factors.