AbstractsMathematics

Matematický model solárního sušení kalu z čističky odpadních vod

by Ildikó Ficza
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: kal; solární sušení; matematický model; rychlost odpařování; sewage sludge; solar drying; mathematical model; drying rate
Record ID: 1097443
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/23103


Abstract

Solární sušení je mimo jiné energeticky nenáročná a tudíž vysoce ekologická cesta pro zpracování kalů z malých čistíren odpadních vod. Výsledkem tohoto procesu je produkt, který je velmi dobře použitelný v zemědělství jako přírodní hnojivo. V rámci této práce bude sestaven zjednodušený dynamický model sušení vrstvy kalu s jednou prostorovou souřadnicí. Tento model bude diskretizován pomocí vhodné numerické metody a bude provedena jeho implementace do výpočtového programu v prostředí MATLAB.; Solar drying of sludge is a very enviromnetal-friendly way of sludge treatment. This work deals with modeling of sludge drying. Dierent models are introduced, based on experiments, like empirical models or detailed models. The one-dimensional mathematical model is implemented by appropriate numerical method in MATLAB and results are presented in this thesis.