AbstractsBiology & Animal Science

Hydratace hyaluronové kyseliny

by Alena Průšová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: hyaluronová kyselina; vysoce rozlišovací ultrazvuková spektroskopie; termická analýza; hyaluronic acid; high resolution ultrasonic spectrocopy; thermal analysis
Record ID: 1097554
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13662


Abstract

Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny přítomností studované látky. Hyaluronan patří mezi biomolekuly s obrovskou schopností vázat a zadržovat vodu. Cílem této práce bylo prozkoumat hydratační vlastnosti hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti a vyčíslit množství molekul vody v jednotlivých hydratačních vrstvách. V první části práce byla využita metoda diferenční kompenzační kalorimetrie. V druhé části diplomové práce, na základě rozdílné kompresibility, byla vázaná voda studována metodou vysoko rozlišovací ultrazvukové spektroskopie.; Hydration is a crucial factor influencing the secondary structure and consequently the function of molecules present in living systems. Due to mutual affinity of water molecules, they form specific structures which composition and physical properties are affected by the presence of an extraneous molecule. Hyaluronan belongs to the group of biomolecules having large binding and retention capability for water. The aim of this work was to investigate the hydration of different molecular fractions hyaluronan and enumerate the amount of water in individual hydration layers. In the first part, the differential scanning calorimetry was used. In the second part of the work, based on the change in compressibility, the bound water was studied using high resolution ultrasonic spectroscopy.