AbstractsBusiness Management & Administration

Firma D.E.E.D. a.s. a její vstup na nový zahraniční trh - Ukrajina

by Michael Treml
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: D.E.E.D. a.s.; vstup na zahraniční trh; formy vstupu na zahraniční trh; D.E.E.D. Ltd.; foreign market entry; foreign market entry methods
Record ID: 1097566
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35572


Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou forem vstupu na zahraniční trh v odvětví dřevostaveb zaměřenou na konkrétní firmu D.E.E.D. a.s., a její případný vstup na Ukrajinský trh. Využití metodologie forem vstupu na zahraniční trh pro střední firmu by měla následně ukázat, zda na trh vstoupit či ne, a jakou formu zvolit. Výsledky budou dále také srovnávány s podobným trhem, kde firma již působí. Na tomto základě bude navrženo efektivní využití a postup do budoucna.; The master’s thesis deals with an analysis of foreign market entry into Ukraine. The thesis is focused on specific company D.E.E.D. Ltd. and segment of wooden houses. The thesis contains theoretical knowledge about methods of foreign market entry for company of medium size which should subsequently show, if entry the market or not and which method to choose. Results will be compared with similar market, where the company has already worked. On this basis will be proposed effective usage and future process.