AbstractsComputer Science

Osvětlovací systém pro auditorium

by Marek Novák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: DMX512; RS485; ArtNet; CAN; Fast Ethernet; 100BASE-TX; PWM; buzení LED; PIC32; LabWindows; QLC+; DMX512; RS485; ArtNet; CAN; Fast Ethernet; 100BASE-TX; PWM; LED driver; PIC32; LabWindows; QLC+
Record ID: 1097938
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/32783


Abstract

V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů CAN bus a 100BASE-TX. V závěru je pak navržena síťová topologie, která je vhodná pro řízení daného počtu koncových prvků, spolu se samotným koncovým prvkem (řízeným světlem).; This bachelor project details design of a lighting system, which exceeds the capabilities of the widely spread protocol DMX512 over RS485. In this document, you will learn about the limits of the protocol followed by a presentation of CAN bus protocol and 100BASE-TX protocol and its own limits. Having considered the above protocols, a topology which scales with the number of end devices will be designed along with the light fixture, which represents the end device in the system.