AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh strategie rozvoje konkurenceschopnosti obchodní firmy

by Lucie Hořáková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: strategické plánování; strategie; strategický management; strategická analýza; konkurenceschopnost; konkurenční výhoda; konkurenční strategie; strategic planning; corporate strategy; business-level strategy; strategic management; strategic analysis; competitiveness; competitive advantage; competitive strategies; business growth options
Record ID: 1097941
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1629


Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje konkurenceschopnosti obchodní firmy v Brně. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti strategie a konkurenceschopnosti. Na základě literárního průzkumu analyzuje a zhodnocuje stávající přístup k strategickému plánování v dané společnosti. V rámci analytické části je provedena strategická analýza firmy. Na základě literární rešerše a strategické analýzy je zpracován návrh strategie, který si klade za cíl přispět k efektivnějšímu řízení interních procesů, systematičtějšímu přístupu ke strategickému plánování a v konečném důsledku k zvýšení konkurenceschopnosti firmy.; In this master´s thesis the issue of developing competitiveness within a small trading company is discussed. Within the theoretical review, strategy and competitiveness as well as the main strategical analysis frameworks are described. The analytical part consists of a strategical macro- and micro- environmental analysis as well as internal analysis of the company. The outcome of the analytical part defines the company´s current position within the market and highlights relevant problematic issues which exist within the company. On the basis of a literature review and a strategic analysis, the conclusions and recommendations are elaborated on for the company with the intention to reduce found drawbacks and thus help the company to find a strategy which will enhance its competitiveness.