AbstractsEngineering

CFD simulace proudění výfukových plynů přepouštěcím ventilem turbodmychadla pro zážehové motory

by Andrej Trška
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Turbodmychadlo; přepouštěcí ventil; katalyzátor; benzinový motor; CFD; Turbocharger; wastegate; catalytic converter; petrol engine; CFD
Record ID: 1097942
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5774


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá turbodmychadly a CFD simulací turbodmychadla s integrovaným přepouštěcím ventilem pro benzínový motor. Cílem je poskytnout všeobecný přehled o přeplnování a konstrukci turbodmychadel. Práce popisuje proces tvorby 3-rozměrného virtuálního modelu sestavy turbínové skříně, extrakci negativního objemu plynů, tvorbu meshe a nastavení počítačové CFD simulace, která je v závěru práce vyhodnocena. Výsledky simulace slouží pro návrh odlišného provedení turbínové skříně za účelem zlepšení rozložení teplot výfukových plynů na výstupu a zkrácení aktivační doby výfukového katalyzátoru.; This thesis deals with turbochargers and CFD simulation of wastegated turbocharger for petrol engine applications. The aim is to give a general overview on turbocharging and design fundamentals. It describes the procedure of building a 3-dimensional virtual model of turbine housing assembly, extracting fluid volume, mesh and setup of computer CFD calculation, which is evaluated in the end. The result serves to propose different design of turbine housing in order to improve exhaust gases heat distribution at outlet and shorten catalytic converter light-off time.