AbstractsBusiness Management & Administration

Marketingové aspekty činnosti high-tech firem

by Miloslav Palacký
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; high-tech; 4C; 4P; SWOT; inovace; implementace; marketing mix; Marketing; 4C; 4P; marketing mix; High-tech marketing; implementation; innovation
Record ID: 1097945
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27600


Abstract

Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce obsahuje návrhy a doporučení na zvýšení efektivity marketingových nástrojů dané firmy v oblasti High-tech odvětví.; The aim of diploma thesis is to analyze marketing tools used in Company XAX and under this condition evaluate and purpose increase efficiency used tools. The current marketing strategy of the company is described and main influencing factors are identified. The thesis contains proposals and recommendations for tools usage in the field of High-tech marketing.