AbstractsBusiness Management & Administration

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

by Lukáš Čoupek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: finanční analýza; finanční výkazy; likvidita; rentabilita vlastního kapitálu; cash flow; financial analysis; financial statements; liquidity; return on equity; cash flow
Record ID: 1097971
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1088


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku formou finanční analýzy. Cílem diplomové práce je navrhnout možná opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace v následujícím období.; This master’s thesis deals with evaluation of the financial situation of the company on the basis of financial analysis. The aim of master’s thesis is to introduce possible measures leading to improvement of the financial situation in the coming years.