AbstractsEngineering

Výpočty proudění a přenosu tepla pro optimalizaci konstrukce bubnové sušičky prádla

by Martin Čermák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Bubnová sušička prádla; elektrické vytápění; spirálové topné těleso; CFD; model přenosu tepla; optimalizace; Tumble clothes dryer; resistance heating; helically coiled heating wire; CFD; heat transfer model; optimization
Record ID: 1097974
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/25608


Abstract

V rámci této práce byla provedena komplexní analýza elektricky vyhřívané bubnové sušičky prádla s cílem identifikovat možnosti optimalizace její konstrukce vedoucí ke zlepšení přestupu tepla. Pro řešení byl zvolen postup využívající výpočtovou dynamiku tekutin (CFD). K dosažení dostatečně detailního popisu zadaného problému byl využit komerční software Fluent společně se speciálně vyvinutým modelem přenosu tepla.; Within this thesis a complex analysis of an electrically heated tumble clothes dryer was performed in order to identify design optimization possibilities leading to an improvement of a heat transfer. A computational fluid dynamics (CFD) approach involving an employment of the commercial software Fluent and development of a custom heat transfer model was selected to resolve the problem in a required level of detail.