AbstractsEngineering

Využití tlustých vrstev v moderní elektronice

by Jakub Somer
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: tlustovrstvová technologie; LTCC; frekvenční filtr; senzor tlaku; Fabry-Perotův rezonátor; Thick Film Technology; LTCC; Frequency Filter; Pressure Sensor; Fabry-Perot Resonator
Record ID: 1097989
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/26997


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá technologií tlustých vrstev a jejím možným použitím pro nekonvenční aplikace. První část práce je rešeršní a zaměřuje se především na aplikace tlustovrstvé technologie v různých oblastech použití. V teoretické části práce je dále popsána technologie LTCC, včetně technologických postupů výroby. V praktické části jsou řešeny dvě aplikace v tlustovrstvé technologii. Jedná se návrh a výrobu vysokofrekvenčního filtru a optického senzoru tlaku technologií LTCC. V závěru práce jsou provedena měření a jsou zhodnoceny dosažené výsledky.; This diploma thesis deals with thick film technology and its potential to use for non-conventional applications. First part of this project is focused on research of thick film applications in various fields of the usage. Technology LTCC including its technological processes is described in the theoretical part. The experimental part deals with two typical applications, where design and manufacturing process of high frequency filter implemented in thick film technology and optical pressure sensor in LTCC technology are described. Finally both these experimental patterns are measured and results are evaluated.