AbstractsEconomics

Crave for Growth. An Environmental History of Water in the Borsod Basin, Hungary, 1945-1980

by Viktor Pál
Institution: U of Tampere : Diss
Department:
Year: 2015
Keywords: ympäristö; teollisuus; vesi; Unkari; kommunismi; environment; industry; water; Hungary; communism
Record ID: 1131318
Full text PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/96655


Abstract

Veden ympäristöpolitiikan historia Borsodin alueella Unkarissa, 1945–1980 Veden ympäristöhistoriasta ja teollisuuden vaikutuksista siihen sosialismin ajalla Keski- ja Itä-Euroopassa tiedetään hyvin vähän. Aikaisempi tutkimus 1980- ja 1990-luvuilla on enimmäkseen sattumanvaraista ja tehty usein journalistiseen tyylin. Aikaisempi kirjallisuus sisältää myös hyvin rajallisesti tietoa teollisuuden ja kaupunkien ympäristövaikutuksista Itä-Euroopassa. Kommunismia pidetään kapitalismin vastapuolena sekä talousjärjestelmänä että ideologiana. Kuitenkin kommunismi sosialistisen Itä-Euroopan valtioissa oli yhtä riippuvainen kasvusta kuin Länsi-Euroopan teollisuusmaat. Kun teollisuuden kasvu sosialistimaissa pysähtyi ja laski, nämä poliittiset järjestelmät romahtivat. Kommunismi puolusti työntekijää, mutta luontoa se saastutti yhtä paljon kuin kapitalismi. Sekä kommunististen että kapitalististen järjestelmien ympäristöä ja taloutta käsittelevät tutkimukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia. Hyvin harvat näistä tutkimuksista ottivat huomioon sitä, että molemmat talousjärjestelmät tukeutuivat kasvuun ja jättivät jälkeensä ympäristötuhoa. Tämän väitöskirjan tavoitteena on poistaa väärinkäsityksiä ympäristöliikkeen ”esihistoriasta” Keski- ja Itä-Euroopassa ja analysoida teollistumisen ja kaupungistumisen hintaa ympäristölle rautaesiripun toisella puolella.; We know very little of the environmental history of industrial water pollution in state socialism. Much of the published accounts are based on anecdotal information and recite the Cold War influenced mantra of “grey landscapes, and polluted lands” in East Central Europe. In my doctoral dissertation I aim to analyze the environmental history of water and industrial pollution in Hungary between the kick-off of the First Five Year Plan in 1949 and Hungary’s admittance to the International Monetary Fund in 1982. Based on previously undiscovered production and environmental protection documents I aim to re-assess the environmental account of state-socialism by comparing state socialist industrial development- and environmental protection efforts in Hungary, to goals-, and actions of industry and environmental protection in the state-coordinated capitalism. Even though communism and state socialism were viewed as contradictory production systems to capitalism during the Cold War, this research points out that state socialist Hungary was just as addict to economic growth as any of the capitalist states in Western Europe. As a result, environmental pollution was inevitable on both sides of the Iron Curtain, because neither the enhancement of production efficiency nor end-of-pipe technologies would provide remedy for water pollution problems during the 1960s and 1970s. By the early 1980s several quality indicators of the Rhine River began to improve as a result of extensive restructuring and clean-up efforts in Switzerland, France, and Germany. At the same time East-Central European economies slipped into decline and Poland and Hungary just escaped from bankruptcy…