AbstractsGeography &GIS

Housing the skilled migrants in the Helsinki Metropolitan Area : International attractiveness of housing, neighbourhoods and the city region

by Elina Eskelä
Institution: University of Helsinki
Department: Department of Geography
Year: 2009
Record ID: 1142566
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/29012


Abstract

The aim of this thesis is to examine the skilled migrants’ satisfaction with the Helsinki Metropolitan Area. The examination is executed on three scales: housing, neighbourhoods and the city region. Specific focus is on the built environment and how it meets the needs of the migrants. The empirical data is formed of 25 semi-structured interviews with skilled migrants and additionally 5 expert interviews. Skilled and educated workforce is an increasingly important resource in the new economy, and cities are competing globally for talented workers. With aging population and a need to develop its innovational structure, the Helsinki Metropolitan Area needs migrant workforce. It has been stated that quality of place is a central factor for skilled migrants when choosing where to settle, and from this perspective their satisfaction with the region is significant. In housing, the skilled migrants found the price-quality ratio and the general sizes of apartments inadequate. The housing market is difficult for the migrants to approach, since they often do not speak Finnish and there are prejudices towards foreigners. The general quality of housing was rated well. On the neighbourhood level, the skilled migrants had settled in residential areas which are also preferred by the Finnish skilled workers. While the migrants showed suburban orientation in their settlement patterns, they were not concentrated in the suburban areas which host large shares of traditional immigrant groups. Migrants were usually satisfied with their neighbourhoods; however, part of the suburban dwellers were unsatisfied with the services and social life in their neighbourhoods. Considering the level of the city region, the most challenging feature for the skilled migrants was the social life. The migrants felt that the social environment is homogeneous and difficult to approach. The physical environment was generally rated well, the most appreciated features being public transportation, human scale of the Metropolitan Helsinki, cleanliness, and the urban nature. Urban culture and services were seen good for the city region’s size, but lacking in international comparison. Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisten osaajien tyytyväisyyttä pääkaupunkiseutuun. Tarkastelu on jaettu kolmeen osa-alueeseen: asumiseen, naapurustoihin ja koko kaupunkiseutuun. Tutkimuksen tavoitteena on erityisesti selvittää, miten rakennettu ympäristö vastaa osaajien tarpeisiin. Empiirisen aineiston muodostavat 25 kansainvälisten osaajien haastattelua sekä 5 asiantuntijahaastattelua. Uudessa taloudessa osaava ja koulutettu työvoima on tärkeä resurssi, josta kaupungit kilpailevat maailmanlaajuisesti. Pääkaupunkiseudun tarpeeseen houkutella työvoimaa ulkomailta vaikuttavat myös väestön ikääntyminen ja tarve vahvistaa innovaatiopohjaa. On esitetty, että osaajien muuttopäätöksiin vaikuttavat keskeisesti kaupunkiseudun ominaisuudet. Tästä näkökulmasta osaajien mielipiteet pääkaupunkiseudusta ovat merkittäviä. Kansainvälisten osaajien mielestä asumisen heikoimmat puolet…