AbstractsBiology & Animal Science

Structure formation in binary dipolar monolayers

by Imre Varga
Institution: University of Debrecen
Department:
Year: 2007
Keywords: dipoláris rendszer; dipolar system; aggregáció; aggregation; kristályosodás; crystallisation; fraktál; fractal; Fizikai tudományok; Természettudományok
Record ID: 1178903
Full text PDF: http://hdl.handle.net/2437/4004


Abstract

Doktori tanulmányaim keretében az úgynevezett bináris dipoláris vékonyrétegekben lejátszódó struktúraképződési folyamatok dinamikáját és szerkezeti tulajdonságait vizsgáltam. Ezek olyan (kvázi-) kétdimenziós kolloidális rendszerek, amelyek két különböző típusú részecskét tartalmaznak s a részecskéknek permanens vagy indukált dipólmomentuma van. A dipólmomentum iránya a részecske-mozgás síkjára merőleges és a két komponens esetén ellentétes irányítottságú. Doktori munkám célja a bináris dipoláris vékonyrétegekben fellépő önszerveződési, struktúra képződési jelenségek részletes kísérleti és elméleti vizsgálata. Meg akartam határozni a kétdimenziós kolloidális rendszer releváns paramétereit, amelyek alapvetően befolyásolják a mintázatok kiválasztódását, továbbá fel akartam tárni a rendszer lehetséges struktúráinak spektrumát. Analitikus számításokra és számítógépes szimulációkra építve vizsgáltam a bináris dipoláris vékonyrétegek statisztikus fizikáját is. During my Ph.D. studies I investigated the structural and dynamic properties of so-called binary dipolar monolayers (BDM). BDMs are planar colloidal systems containing two sorts of particles which have a permanent or induced dipole moment. The direction of the dipole moment of the particles is fixed to be perpendicular to the plane of motion and has opposite orientation for the two components. The goal of my Ph.D. was to carry out a thorough experimental and theoretical investigation in order to understand self-assembly processes in binary dipolar monolayers, to identify the most important parameters of the system governing the pattern selection, to explore all possible structures and to study the statistical physics of this special two-dimensional system.