AbstractsEngineering

Load-carrying capacity assessment of composite (GRP) sandwich pipes

by Mathias Hansen
Institution: University of Oslo
Department:
Year: 1000
Keywords: VDP::413
Record ID: 1289929
Full text PDF: https://www.duo.uio.no/handle/10852/37730


https://www.duo.uio.no/bitstream/10852/37730/1/Msc_Mathias_Hansen_reduced.pdf


Abstract

Oppgaven tar for seg en rekke mekaniske egenskaper i en glassfiberarmert kompositt. En rekke eksperimenter har blitt utført og resultatene har blitt verifisert ved hjelp av en elementmetode-basert numerisk løser. In this thesis a number of mechanical properties in a glass-fiber reinforced composite has been experimentally determined and numrically verified using a finite-element solver.