AbstractsPsychology

Effects of a preterm birth:

by Carolin Dahlström
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2014
Keywords: Social Sciences; Samhällsvetenskap; Social Sciences; Psychology; Samhällsvetenskap; Psykologi; Psykologprogrammet; Study Programme for University Diploma in Psychology; Examensarbete i psykologi; Examensarbete i psykologi
Record ID: 1330765
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99905


Abstract

Premature birth is a well-known risk factor for deviations in neurodevelopment. The aim of this study was to investigate possible long-term effects of preterm birth. Associations was to be investigated between preterm birth and kinematics, lateralization and cognitive function among 40 children born preterm (PT) compared to 48 age-matched children born full-term (FT). Kinematics was registered by a goal-directed task (pressing buttons in sequences, uni- or bimanually). Cognitive function was measured with Wechsler Intelligence Scale for Children – 4th Edition and side-preference with Dichotic Listening and hand, foot and eye observations. Results showed significant differences between groups regarding kinematics and general cognitive function. Gestational age (GA) is associated with kinematics, cognitive function and side-preference. Findings suggest immature spatio-temporal movement organization as a long-term effect of risk factors associated to preterm birth, specifically children born very PT. This may also be related to lower cognitive function due to deviations in related cerebral structures. ; Förtidig födsel utgör en välkänd riskfaktor för avvikelser i hjärnans utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka möjliga långsiktiga effekter av förtidig födsel. Samband mellan förtidig födsel och kinematik, lateralisering och kognitiv funktion bland 40 förtidigt födda barn i jämförelse med 48 åldermatchade fullgånget födda barn skulle undersökas. Kinematik registrerades med en målinriktad uppgift (trycka på knappar i sekvenser, uni- eller bimanuellt). Kognitiv funktion mättes med Wechsler Intelligence Scale for Children – 4:e upplagan och sidopreferens med dikotisk lyssning samt hand-, fot- och ögonobservationer. Resultat visade signifikanta skillnader mellan grupper avseende de kinematiska mätningarna och generell kognitiv funktion. Födelseålder kan associeras med kinematik, kognitiv funktion och sidopreferens. Dessa fynd tyder på omogen spatio-temporal organisation av rörelser som långsiktig konsekvens av riskfaktorer kopplade till förtidig födsel, framförallt bland mycket förtidigt födda barn. Detta kan också relateras till lägre kognitiv funktion till följd av avvikelser i förbundna cerebrala strukturer.