AbstractsComputer Science

SHOUT!En undersökning av ett socialt medium för ljud

by Eric Hörberg
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2013
Keywords: Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Master of Science in Engineering - Computer Science and Technology; Civilingenjörsexamen - Datateknik
Record ID: 1342057
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-135976


Abstract

Shout! is the name of an idea for an app on android mobile devices. The app will work as a social media for sound, where you can record sound and share your recordings with others. With the purpose to test this ideas capacity a beta version of this app has been created that can only record audio and send these recordings to a database. This beta version has been used in a usability test with a few test subjects to see what the test subjects chose to record and to check where the app and/or the idea falls short in its current state. ; Shout! är namnet på en idé till en app för Androidmobiler. Appen ska fungera som ett socialt medium för ljud, där man kan spela in ljud och dela sina inspelningar med andra. I syfte att testa idéns kapacitet har en betaversion av appen tillverkats som endast kan spela in ljud och skicka dessa inspelningar till en databas. Denna betaversion har använts i ett användartest med ett mindre antal försökspersoner för att se vad försökspersonerna väljer att spela in samt vart appen och/eller idén i nuläget brister.