AbstractsEconomics

How to create a marketing communication strategy?

by Johan Nilsson
Institution: Jönköping University
Department:
Year: 2011
Keywords: Social Sciences; Economics and Business; Business Administration; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Företagsekonomi; samhälle/juridik; Social and Behavioural Science, Law; IHH, Företagsekonomi; IHH, Business Administration
Record ID: 1373809
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-16215


Abstract