AbstractsSociology

Using player's facial emotional expressions as a game input

by Anton Eklind
Institution: Södertörns Högskola
Department:
Year: 2016
Keywords: Popular Culture; pop-culture; film tourism; literature tourism; t.v tourism; video game tourism; comic book tourism; behaviour; incentive; habitus; capital; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Social and Behavioural Science, Law; samhälle/juridik; Turismvetenskap; Tourism Studies
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2111212
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-30849


Abstract

This study aims to explain the incentives and travel patterns for people who have consumed popculture tourism. Pop-culture refers to popular products such as video-games, comic-books, literature, film and t.v-shows. Pop-culture tourism refers to destinations and attractions based on popular culture products such as conventions, events, exhibitions, theme parks and destinations. This study takes on a qualitative approach in order to do so. The results were then analyzed through four different theories; Bourdieu’s theory on different capitals, his theory on habitus, his theory on fields and Lundberg & Lexhagen’s figure: Pop-culture Tourism: A Research Model. The results showed that the respondents social upbringing and (social) media consumption plays a central role in order for individuals to consume and partake in pop-culture tourism. Results did also show that cultural capital and social capitals was prominent for individuals who consume and partake in popculture tourism.  ; Denna studie har som syfte att belysa individers motiv och val att besöka pop-kultursrelaterade attraktioner och destinationer. Pop-kultur i denna uppsats syftar till populära produkter såsom tvspel, serietidningar, litteratur, film och tv-serier. Pop-kultursturism syftar till destinationer och attraktioner som är baserade på de sistnämnda vilket kan vara konventioner, event, utställningar, temaparker eller destinationer. Till denna studie har en kvalitativ ansats tillämpats för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar genom att utföra semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades sedan genom fyra olika teorier; Bourdieu’s teorier om kapital, fält och habitus samt Lundberg och Lexhagens modell “Pop-culture Tourism: A Research model”. Resultaten visade att exponering av pop-kultur i respondenternas uppväxt, sociala umgängen och (sociala) mediekonsumtion spelade en central roll i konsumtionen och deltagandet av pop-kultursturism. Resultaten visade även att kulturellt kapital (ett intresse av en viss pop-kulturell produkt) och socialt kapital (individens habitus) var betydande för individer som deltar i pop-kultursturism.