Abstracts

Abstract

Vanwege het belang van plant-microbe interacties voor het functioneren van ecosystemen is het essentieel om de drivers van de wortel-geassocieerde microbile gemeenschappen te bepalen. Het is bekend dat zowel de eigenschappen van de bodem als die van de gastheerplant een belangrijke rol spelen in het bepalen van de compositie en functioneren van de wortelgeassocieerde microbile gemeenschappen. De selectieve kracht van de plant op het wortelmicrobioom kan variren per locatie, aangezien de bodemeigenschappen, die de assemblage van de microbile gemeenschappen in de bodem bepalen, variren per bodemtype. Echter, de geobserveerde verschillen kunnen ook ontstaan als gevolg van verschillen in microbile biogeografische patronen. In dit proefschrift richt ik me op deze vraag of planten een sterkere invloed uitoefenen op de selectie van wortelgeassocieerde microbiomen dan de fysische en chemische eigenschappen van de bodem, en tracht hem te beantwoorden door analyse van herhaalde monsters van dezelfde plantensoort in een natuurlijke gradint van bodemtypes in de primaire successie van de kwelder van Schiermonnikoog. De bevindingen verhogen onze kennis van de variatie in structuur en functies van de rhizosfeergemeenschappen langs de bodemvorming en van het effect die plantselectie uitoefent op endofietgemeenschappen. In het bijzonder de talrijke functionele profielen behorende bij deze endofieten, onafhankelijk van het bodemeffect in de kwelder, duidde op een selectie van (collectieve) eigenschappen, maar niet op selectie langs fylogenetische lijnen. Zon eigenschap-gebaseerde selectie is in overeenstemming met de veronderstelde invloed van plant-microbe interacties op de vestiging van planten, en zodoende met het functioneren van ecosystemen en successiepatronen.Advisors/Committee Members: Falcao Salles, Joana, Elsas, van, Jan Dirk, Elzenga, Theo, de Boer, Wietse, Berg, Gabriele, Falcao Salles lab.