AbstractsCommunication

Lobbying institucí Evropské Unie

by Kamila Růžičková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: komunikace; strategie; lobbying; EU; communication; strategy; lobbying; EU
Record ID: 1097113
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15244


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na komunikační techniky společností a jejich strategie při komunikaci s institucemi EU. Na základě teoretických poznatků poskytuje shrnutí a doporučení pro nízkonákladový lobbying malých a středních podniků v České republice.; The aim of this master thesis is to present and analyze the communication techniques how businesses communicate with EU institutions as well as business lobbying strategies in the EU environment, and on the basis of a detailed analysis give conclusions and recommendations for low-cost lobbying of Czech small and medium companies.