AbstractsAstronomy & Space Science

Nové technologie ve vzdělávání

by Jakub Jorda




Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vzdělávací technologie; výukové nástroje; učební nástroje; psací stroj; zpětný projektor; kolotočový diaprojektor; vzdělávací software; vzdělávací aplikace; internetové stránky specializující se na vzdělávání; elektronická encyklopedie; Wikipeidie; TED; Khan Academy; Study Blue; Celly; LessonCast; Zotero; phablet; chytrá tabule; snímací kamera; digitální projektor; proces učení; cloud computing; e-learning; virtuální učebna; synchronní učení; asynchronní učení.; Educational technologies; learning tool; teaching tool; typewriter; overhead projector; carousel slide projector; educational software; educational application; website specializing in education; electronic encyclopaedia; Wikipedia; TED; Khan Academy; Study Blue; Celly; LessonCast; Zotero; phablet; smart board; document camera; digital projector; process of learning; cloud computing; e-learning; virtual classroom; synchronous learning; asynchronous learning.
Record ID: 1097118
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39109


Abstract

Cílem této práce je prozkoumat, shrnout a uspořádat nejvýznamnějším vzdělávací technologie. Porovnat a rozdělit tyto technologie do konkrétních skupin, jako například výukový software, internetové stránky s výukovými nástroji, elektronické encyklopedie, mobilní zařízení a zařízení, jež mají pomáhat s výukou a také ji ulehčovat. Pokusit se tyto technologie uspořádat a vytvořit tak systém, který by pomohl ostatním studentům rozhodnout co je pro ně nejlepší a co by naopak byla ztráta času. Dále je také cílem vyzvednout nejužitečnější technologie a pomoci pochopit jejich účel a význam, a hlavně poukázat na jejich největší přednosti a slabosti.; The aim of this work is to explore, summarize, and organise the most influential educational technologies. Furthermore, compare these technologies with each other and divide them into specific categories, such as educational software, websites with learning tools, electronic encyclopaedias, mobile devices, and devices whose main purpose are solely educational. Summarizing these technologies and putting them in an order will help other students to decide what could suit them most and what, on the other hand, has no use for them. It is also the aim to underline the most useful technologies, help to understand their basic functions and their main purposes, and most importantly show their advantages and weaknesses.