AbstractsComputer Science

Metodika návrhu PON sítě

by Anas Omar Dallal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: pasivní optická síť; měření; Triple Play služby; passive optical network; measurement; Triple Play service
Record ID: 1097128
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11655


Abstract

Cílem této práce je analyzovat současný stav přístupových optických sítí,a hlouběji prozkoumat PON metodiku a návrh sítě. Navrhnul jsem síť založenou na konceptu FTTH pro 90 rodinných domů ovládané z centrální stanice vzdálené 20 km. Zabýval jsem se problémy při návrhu FTTH, konkrétně pasivní optickou sítí. Dále jsem se zabýval ATM-PON a Ethernet PON (EPON), které jsou založeny na společné síťové architektuře, PON, ale používají jiné přenosové technologie na podporu integrovaných služeb a jiné protokoly. Po zadání (optimálního) síťového řešení, které se hodí pro nabídku Triple-Play služeb. Dále budu popisovat, jak fungují síťová propojení a také budou popsány metody měření a testování navržené sítě "po aktivaci a nastavení sítě" a "před aktivací síťových služeb ". Při měření jsem také používal OTDR a prakticky ověřil charakteristiku linky. V práci je také naznačeno monitorování optické sítě.; The purpose of this thesis is to analyze the present condition of Access network, in depth research of PON Methodology and network design. I shall design a Network project based on FTTH for building a network of 90 private houses controlled by a central control point from 20km distance. Where I shall address these issues and expedite the introduction of FTTH, and I will reason behind (PON) network-based solution, and so on ATM-PON and Ethernet PON (EPON), which are based on common network architecture, PON, but adopt different transfer technologies to support integrated services and multiple protocols. After providing the (optimal) network solution that fits to fulfill Triple-Play requirements, I will describe how the network interconnects and how it functions and work, later on I shall go into describing the measuring methods and testing for the defined network “after activating and setting the network” and “before activating the network service” where I will also use the OTDR and practically apply a link characterization test. And suggest the monitoring of the design model of the project.