AbstractsComputer Science

Elektronický informační štítek

by Viktor Šafář
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: LED displej; Microchip USB; PIC18F46J50; SPI EEPROM; kódování českých znaků; ISO 8859-2; znaková sada 5×7; USB zařízení; WinUSB; LED display; Microchip USB; PIC18F46J50; SPI EEPROM; encoding of Czech characters; ISO 8859-2; display character set 5×7; USB device; WinUSB
Record ID: 1097155
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1870


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronického informačního štítku, jehož základem je maticový LED displej. V teoretické části jsou probrány použitá rozhraní a periferie mikrokontroléru a PC a diskutuje se nad možnostmi kódování českých znaků. Dále se probírá krok za krokem návrh zařízení. Nejdříve jsou vytyčeny hlavní požadavky a funkcionalita zařízení, následuje výběr vhodných komponent a je navrženo elektrické schéma. Jádrem zařízení je mikrokontrolér Microchip PIC, pro který je dále navržen program. Nakonec je popsána a naprogramována aplikace pro MS Windows, která se se zařízením komunikuje.; In this project, an electronic information card based on an LED matrix display is designed. The theoretical part shows an overview of microcontroller peripherals and interfaces and character set discussion is held. It is shown how to design such a device taking one step at a time. First, the device main features are outlined and its functionality is described. Then, component selection is done taking into consideration the requirements and an electronic schema is designed. The heart of the device is a Microchip MCU for which a piece of software is designed. Consequently, a Windows application is build to operate the device.