AbstractsEngineering

Návrh podvozku čtyřmístného jednomotorového letounu

by Jozef Pauliny
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Hydropneumatický Tlumič; Kompozitní Pružina; Pádová Zkouška; Pozemní Zatížení; Přistávací Zařízení; Řiditelné Příďové Kolo; Composite Spring; Drop Test; Ground Loads; Landing Gear; Oleo Shock Strut; Steerable Nose Wheel
Record ID: 1097160
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/34062


Abstract

Cílem této práce je návrh pevného tříkolového podvozku pro jednomotorový čtyřmístný celokompozitní letoun s dodržováním certifikačních specifikací CS-23. To zahrnuje návrh kompozitních pružinových hlavních podvozkových vzpěr v kombinaci s hydropneumatickým tlumičem příďového podvozku. Proces návrhu se dělí do pěti specifických fází; požadavky na konstrukci, předběžný návrh, detailní návrh, příprava výroby a zkoušení prototypu. Zatížení podvozku pro jednotlivé případy a konfigurace letounu je definován v předběžné fázi návrhu. Detailní návrh zahrnuje pevnostní analýzu jednotlivých komponentů. Fáze zkoušení prototypu definuje způsob ověření únosnosti zkouškou. Závěr obsahuje podrobnou technickou dokumentaci.; The purpose of this project is the design of a fixed tricycle landing gear for a single-engine, four-seat, all composite airplane adhering to the CS-23 Certification Specifications, by which it is intended to be certified. This includes the design of composite spring main landing gear struts, in combination with an oleo nose landing gear strut. The design process is divided into five specific phases; design requirements, preliminary design, detailed design, production planning, and prototype testing. Individual load condition are calculated in the preliminary design phase. The detailed design includes stress analysis of individual components. The prototype testing phase defines an acceptable method used to prove compliance with certification specifications. The study concludes with detailed technical documentation.