AbstractsBiology & Animal Science

Přehled metod aktivního řízení proudu a jejich aplikací

by Matúš Daňko
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: metódy aktívneho riadenia prúdu; profil krídla; aktuátor; syntetizovaný prúd; vzduchový prúd; odtrhnutie vzduchového prúdu; fluidné aktuátory; plazma aktuátory; usmerňovanie ťahu; active flow control; airfoil; actuator; synthetic jet; airflow; airflow separation; fluidic actuators; plasma actuators; thrust vectoring
Record ID: 1097165
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40665


Abstract

Cieľom tejto práce bolo vytvorenie prehľadu o momentálne najpoužívanejších metódach aktívneho riadenia prúdu a ich aplikácii. Práca taktiež obsahuje stručný historický prehľad z vývoja metód riadenia prúdu spoločne so stručným porovnaním jednotlivých metód.; Purpose of this study is to create an overview of currently the most used active flow control methods and their application. Thesis also contains brief historical overview of flow control development along with comparison of individual methods.