AbstractsBusiness Management & Administration

Kontinuální měření kvality páry

by Akram Rageh
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Sterilizace; sytá pára; parametry sterilizační páry; měření kvality páry; Sterilization; saturated steam; parameters of the steam sterilization; measuring the quality of steam.
Record ID: 1097166
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/31603


Abstract

Diplomová práce se zabývá měřením, analýzou a následným nalezením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry. Tato práce si klade za cíl určit, kritické parametry systému vyvíječe páry pro provoz dle norem ČSN. Dílčí částí projektu je popis fyzikální sterilizace, syté páry, metod a senzorů pro kontrolu sterilizační páry.; The diploma thesis deals with the measurement, analysis, and then finding the appropriate physical parameters for analyzing the quality of saturated steam sterilization. This work aims to determine the critical parameters system of steam generator to operate according to the norm CSN. Part of the project is the description of the physical sterilization, saturated steam, methods and sensors for the control of steam sterilization. Sterilization, saturated steam, the steam sterilization parameters of, measuring the quality of steam