AbstractsEngineering

Návrh a porovnání klasického a fuzzy regulátoru pro automatické udržení výšky letu

by Zdeněk Uhlíř
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: automatické systémy řízení letu; regulace; fuzzy řízení; automatic flight control systems; regulation; fuzzy control
Record ID: 1097167
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11203


Abstract

Účelem této práce je navrhnout zjednodušené modely klasického a fuzzy regulátoru pro automatické udržení výšky letu a porovnat jejich vlastnosti. Cílem je vyšetřit, zda fuzzy regulátor neprojeví lepší chování než klasický. Prostředkem pro návrh a srovnání vlastností obou regulátorů je posouzení odezev modelu systému letadlo-regulátor na požadavek změny výšky a modelu turbulence. Simulace jsou realizovány s pomocíı prostředí MATLAB SIMULINK.; The purpose of this treatise is to design simplified models of classic and fuzzy controllers for automatic flight level control and compare their qualities. The goal is to investigate whether fuzzy regulator shows better behaviour then the classic one. Instrument for design and comparison of qualities of both regulators is examination of responses of the model aircraft-regulator on requested change of height and on model of turbulence. Simulations are realized with the aid MATLAB SIMULINK enviroment.