AbstractsBiology & Animal Science

Energetické využití netradiční biomasy

by Markéta Boumová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Obsah popela; biomasa; spalné teplo; výhřevnost; množství vlhkosti; olivové šroty z extrakce pokrutin; olivové pokrutiny; olivová pecka; slunečnicové výlisky; slunečnicové šroty; slupky ze slunečnice; netradiční biomasa; Ash content; Biomass; High-Heating-Value; Low-Heating-Value; Moisture content; Olive marc (orujillo); Olive pomace (orujo); Olive pit/stone; Sunflower press cake; Sunflower grout; Sunflower hulls; Unconventional/Unusual biomass
Record ID: 1097168
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16242


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá netradičními druhy biomasy využitelnými v České republice a Španělsku a jejich srovnáním. V prvních kapitolách jsou popsány netradiční druhy biomasy, mezinárodní projekty, smlouvy a legislativa. V následujích kapitolách je rozbor netradičních druhů biomasy zejména vznikajících z potravinářského průmyslu každé země s detailním rozborem a srovnáním zbytků z průmyslového zpracování slunečnice a oliv. V závěru je uděláno celkové srovnání těchto druhů biomasy České republiky a Španělska z aspektů výkupních cen, výhřevností, vlhkosti a množství popelovin.; This Master's thesis deals with the unconventional biomasses used in the Czech Republic and Spain and their comparison. Initial chapters describe the need of use of unusual biomass, international projects, agreements, and legislations. The following ones consider unusual biomass from food industry of each country with the detailed explanation and comparison of the residues of the sunflower production process and olive production process. The final chapters include detailed comparisons between the biomass from the Czech Republic and Spain, from the perspective of the purchase prices, heating value, and moisture and ash content.