AbstractsEngineering

Hodnocení řezivosti vybraných procesních kapalin v aplikaci MQL

by Lukáš Pazdera
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: MQL; řezné oleje; ortogonální řezání; vrtání; MQL; cutting oils; orthogonal cutting; drilling
Record ID: 1097193
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27468


Abstract

Práce se zabývá mazáním za použití minimálního množství maziva, tzv. MQL. Cílem práce je experimentálně porovnat řezivost 4 různých řezných olejů. Oleje se v práci nazývají A, B, C a D, protože z důvodu utajení nemohou být zveřejněny jejich skutečné označení. Řezivost olejů bude testována při ortogonálním řezání na soustruhu a vrtání. Pro oba druhy operací budou použity 2 obráběné materiály: Korozivzdorná ocel AISI 316L a hliníková slitina EN-AW 7020. Měřené parametry během pokusů budou řezné síly, maximální teplota a drsnost obrobeného povrchu. Experimentální části předchází část teoretická. V této část jsou shrnuty poznatky týkající se problematiky procesních kapalin, aplikace MQL při obrábění, ortogonálního řezání, vrtání zmíněných materiálů a měření sil a teploty.; This paper deals with the Minimal Quantity Lubrication (MQL) application. The aim is to compare experimentally the performance of 4 different cutting oils. The oils will be called A, B, C and D and their elementary characteristics are listed in the chapter Experimental part. Their commercial designations won´t be mentioned because of confidentiality reasons. The performance of the oils will be tested at turning orthogonal cutting and drilling. Two workpiece materials are used for the both operations: stainless steel AISI 316L and aluminum alloy EN-AW 7020. Evaluated parameters for turning and drilling tests are the cutting forces, the maximum temperature and the surface roughness. The experimental part is preceded by bibliographic research about cutting fluid, the MQL application in general, the machining operation (orthogonal cutting and drilling) with accent on the fluid application and the measurement of the temperature and cutting forces.