AbstractsBusiness Management & Administration

Inovační technologie pro elektrotechnickou výrobu

by Luboš Lněnička
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Optimalize elektrotechnických výrob; Inovatika; 6 Sigma; Lean; TRIZ; Alagoritm ARIZ.; Optimization electrotechnical manufacturing; Inovative; 6 Sigma; Lean; TRIZ; Alagorithm ARIZ.
Record ID: 1097197
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/17917


Abstract

Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrotechnických výrobních procesů za použití optimalizačních a inovativních metod. Základním zaměřením práce je vytvoření přehledu zakládních optimalizačních metod jako je 6 Sigma, Lean manufacturing, Total Quality management, a dalších. V další fázi půjde o představení a popis inovativní technologie TRIZ. Závěrečnou částí teoretické práce je příkladová studie, ve které je představen postup řešení inovativních návrhů TRIZ, za pomocí alagoritmu ARIZ, k nalezení rešení automatizace meřícího systému.; This work examines issues associated with improving electrotechnical manufacturing processes, including the application of optimization and innovation methods therein. The general aim is to create an overview of optimization methods such as 6 Sigma, Lean Manufacturing, and Total Quality Management, among others. The next part describes TRIZ, a methodology for inventive problem solving. The final part of this work presents a case study in the use of the algorithm ARIZ, a component of TRIZ used for solving innovative design applications and developing automatic measuring systems.