AbstractsCommunication

Návrh marketingové strategie

by Iva Mendlíková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; strategie; Erasmus Life Lisboa; ELL; Placement in Portugal; služby; propagace; komunikace; internet; SWOT analýza; zákazník; konkurence; Marketing; strategy; Erasmus Life Lisboa; ELL; Placement in Portugal; services; promotion; communication; internet; SWOT analysis; customer; competition
Record ID: 1097202
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39905


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současné marketingové strategie společnosti Erasmus Life Lisboa. Specifikuje faktory jak vnitřního tak vnějšího okolí, které ji nejvíce ovlivňují. Na základě výsledků těchto analýz navrhuje změny v uplatnění marketingových přístupů; My Master's thesis is focused on analysing contemporary marketing strategy of the Erasmus Life Lisboa. It specifies the factors such as the internal and external environment, which affect them the most and it creates SWOT analysis of the organisation. Based on the results of these analyses it suggests changes in applying marketing approaches.