AbstractsTransportation

Koncepční studie lehkého dvoumotorového proudového letounu

by Michal Smýkal
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Koncepční návrh; odporová polára; výkony letounu; obálka zatížení; náklady na vývoj; Aircraft concept design; drag polar; performance of the aircraft; flight and gust envelope; development costs.
Record ID: 1097217
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39498


Abstract

Tématem diplomové práce je koncepční studie lehkého dvoumotorového letounu. Je provedeno srovnání současných letounů, jejich motorů, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, výpočet obálky zatížení, nákladů na vývoj a základní konstrukce hlavních součástí.; The topic of the thesis is a conceptual study of very light twin jet aircraft. The comparison of present aircrafts is made, as well as their engines, and description of proposed solution, aircraft mass analysis, basic aerostatic calculations, flight and gust envelope, development costs and basic design of main parts of the aircraft.