AbstractsBusiness Management & Administration

Zavedení a provoz supersonického business jetu

by Daniela Kincová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Nadzvuková přeprava; Nadzvukový Business jet; Aerion; Concorde; rázová vlna; sonický třesk; vysokorychlostní létání; konstrukce nadzvukového letounu; hluk; emise; spotřeba paliva; létání ve vysokých výškách; analýza leteckého trhu; poptávka po nadzvukových business jetech; náklady na provoz; dopravní nadzvuková komise; porovnání podzvukového a nadzvukového business jetu.; Supersonic Transport; Supersonic Business jet; Aerion; Concorde; Shock wave; sonic boom; highspeed flying; supersonic aircraft design; aircraft noise; emission; fuel consumption; high altitude flying; business aviation market analysis; market demand for supersonic business jet; life cycle cost; Supersonic Transport Group; comparison between subsonic and supersonic business jet.
Record ID: 1097221
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40126


Abstract

Tato práce se zabývá problematikou zavedení a provozu nadzvukových business jetů. V dnešní době se v civilní letecké přepravě, po ukončení provozu Concordu, žádná nadzvuková letadla nevyskytují. V dnešní době existuje mnoho projektů a organizací, které se zabývají znovuzavedením nadzvukových letounů do civilního letectví a soustředí se převážně na business jety. Hlavní otázkou je, zda je vůbec vhodné, či rozumné se k tomu typu dopravy znovu vracet. Existuje hodně problémů, které toto komplikují. Tyto letouny způsobují příliš velký hluk, mají obrovskou spotřebu paliva a musí řešit nadměrné emise, létají ve vysokých výškách ve kterých může docházet k problémům s přetlakováním kabiny, navigací, radioaktivním zářením apod. Navíc zákaz supersonických letů nad pevninou letové cesty omezuje a prodlužuje. Současně vznikající projekty navíc nedosahují tak velkého doletu jako klasické moderní bussjety, což způsobuje, že se nadzvukové business jety se na delších tratích stávají neefektivní. I přes tyto problémy, je víceméně jisté, že k zavedení nadzvukových business jetů dojde během následujících 10 - 15 let, i kdyby to měla být jen otázka jisté prestiže velmi bohatých lidí.; This thesis is dealing with problematic about launching and operating supersonic business jets. Nowadays, after Concorde retirement, there are no more any supersonic aircrafts in civil transport system. Nowadays, there are exists many projects and research companies, which are trying to reintroduce the supersonic aircrafts into civil aviation and they are focus predominantly to business jets. The main question is, if is at least suitable or reasonable , to reintroduce this type of transport. There are lots of problems, which are complicate this. These aircrafts causes too much noise, they have a huge fuel consumption, which means a problems with emissions, they are flying in high altitudes, which could lead to problems with cabin pressurization, navigation, cosmic radiation and so on. In addition, a ban on supersonic overland flights restrict the flight routes, or extend them. The current emerging projects do not achieve as large a range as classic modern business jets, which causing, that supersonic business jets on longer distances become ineffective. Despite these problems, it is more or less clear that the introduction of supersonic business jets will occur within the next 10 to 15 years, even if it's just a matter of prestige for very wealthy people.