AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh motivačního systému a jeho vliv na spokojenost ve společnosti

by Petr Moravec
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Motivation; motivational system; employees’ job satisfaction; human resource management; rewarding; Motivace; motivační systém; spokojenost zaměstnanců; personální management; odměňování
Record ID: 1097235
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8002


Abstract

Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení motivačního systému společnosti Baude Kabeltechnik s.r.o. Pro analýzu současné spokojenosti zaměstnanců byl použit dotazníkový průzkum a rozhovory s vedením společnosti. Jak pro analýzu, tak pro návrhy byly využity poznatky z nejznámějších teorií motivace. Návrhy by měly zlepšit pracovní prostředí, zvýšit spokojenost zaměstnanců, zvýšit produktivitu a snížit pracovní absenci, což povede ke zvýšení tržeb a ziskovosti společnosti.; Objective of this diploma thesis is recommendation of improvements of the motivation system for company Baude Kabeltechnik s.r.o. Analysis of current job satisfaction of employees were investigate by questionnaire survey and interviews with management of company. For both analysis and proposals was used knowledge from well known theories of motivation. Recommendations would improve work environment, increase employees’ job satisfaction, increase performance and lower absenteeism, which will increase revenues and profitability of company.