AbstractsMedical & Health Science

Návrh a realizace zařízení pro testování goniových mechanismů

by František Vaške
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: gonie; elektronový mikroskop; labview; měřící zařízení; gonio; electron microscope; labview; measurement device
Record ID: 1097236
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6406


Abstract

Tato práce se zabývá návrhem a implementací zařízení na měření opakovatelnosti pohybu goniového mechanismu, dále měřením pohybových vlastností mechanismu a vyhodnocením naměřených dat. Popisuje navrhnuté a zavedené změny na mechanismu a vyhodnocuje vlastnosti prototypu.; This thesis deals with design and implementation of testing device for measurement of motion repeatability of a goniometer mechanism, also with measurement of the mechanism’s motion characteristics and evaluation of data measured. It also implements some design changes to the mechanism and evaluates parameters of a prototype.