AbstractsBiology & Animal Science

Stanovení obsahových látek rostliny Echinacea

by Jan Michalíček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: rod Echinacea; vysokoúčinná kapalinová chromatografie; obsahové látky; deriváty kyseliny kávové; echinakosid; Echinacea species; high-performance liquid chromatography; content compounds; caffeic acid derivatives; echinacoside
Record ID: 1097237
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12881


Abstract

Rostliny rodu Echinacea jsou léčivé byliny stimulující imunitní systém. Používají se zvláště v boji proti chřipce a infekcím horních cest dýchacích. V této práci bylo analyzováno 7 komerčních výrobků obsahujících výtažky z rostliny Echinacea vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Bylo provedeno kvantitativní stanovení derivátů kyseliny kávové, jež jsou látky zodpovědné za léčivé účinky rostliny. Zjištěné obsahy kyseliny chlorogenové, kávové, cichorové a echinakosidu byly porovnány v jednotlivých výrobcích. Dále byly připraveny extrakty z kořene, listů a květů třapatky nachové pomocí extrakce za zvýšeného tlaku extrakčního rozpouštědla při různých podmínkách, aby se z obsahu účinných látek v nich přítomných zjistilo, které extrakční podmínky jsou nejlepší. Z naměřených dat bylo zjištěno, že největší celková koncentrace obsahových látek je přítomna ve výrobku Imunit Echinaceové kapky firmy Simply You. Jako nejlepší extrakční podmínky se ukázaly teplota 80 °C v kombinaci s rozpouštědlem ve složení EtOH/voda = 40/60, a to jak při extrakci kořene, tak i listů a květů.; Herbal plants belonging to the Echinacea genus are immunostimulants used especially for treatment of a common cold and upper respiratory tract infections. Seven Echinacea commercial products were analysed with high-performance liquid chromatography to quantitatively determine caffeic acid derivatives that are responsible for the plant healing properties. Determined contents of chlorogenic acid, caffeic acid, cichoric acid and echinacoside were compared between individual samples. Root and leaf-bloom extracts of Echinacea purpurea were prepared with pressurized solvent extraction under different conditions to show, which solvent system and temperarure is the most proper for extracting the highest amount of caffeic acid derivatives. From the measured data, Imunit Echinaceove kapky from Simply You was chosen as the product with the highest total concentation of the content compounds. Extraction at 80 °C using EtOH/water = 40/60 was found as the best way giving the highest concentration of caffeic acid derivatives from roots as well as leaves and blooms.