AbstractsMedical & Health Science

Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace

by Zbyněk Šedivý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: vrstevnaté kompozity; mechanická odezva; homogenizace; částicové kompozity; vláknové kompozity; minimálně invazivní stomatologie; test na tříbodový ohyb; layered composites; mechanical response; homogenisation; particle filled composites; fiber reinforced composites; minimally invasive dentistry; three-point bending test
Record ID: 1097239
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/24776


Abstract

Disertační práce se zabývá mechanickou odezvou vrstevnatých kompozitů pro stomatologické aplikace. Různé skladby vrstev a různé částicové a vláknové kompozity jsou studovány v tříbodovém ohybu za pokojové teploty. Tyto výsledky jsou korelovány s výstupy dynamické termomechanické analýzy (DMTA) a optické analýzy (vysokorychlostní video záznam, SEM). Exeprimentální data byla použita pro srovnání s výsledky analytických a numerických modelů s cílem určit nejvhodnější model pro predikci základních mechanických vlastností vrstevnatých kompozitů. Na základě těchto analýz jsou navržena základní pravidla pro klinické použití vrstevnatých kompozitů ve stomatologických aplikacích jako jsou minimálně invazivní můstky nebo stabilizační dlahy.; PhD thesis deals with mechanical response of advanced layered composites for dental applications. Different composition of layers as well as different particle filled composites and fiber reinforced composites were examined under static three-point bending at room temperature. The results were correlated with the outputs of dynamic thermomechanical analysis (DMTA) and optical analysis (high speed video recording and SEM). Experimental data were used as a comparison with the results of analytical and numerical models in order to determine the best suited model for prediction of basic mechanical properties of layered composites. Based on these analyses, basic rules for clinical applications in dentistry such as minimally invasive bridges