AbstractsLaw & Legal Studies

Návrh optimalizace procesu

by Jitka Šafářová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Proces; aktivace a deaktivace služeb; mapování hodnotových toků; procesní analýza; plýtvání; úzké místo; procesní optimalizace; metoda Six Sigma; analýza hlavní příčiny.; Process; service activation and deactivation; value stream mapping; process analysis; waste; bottleneck; process optimization; Six Sigma method; root cause analysis.
Record ID: 1097245
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/36815


Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem procesů oddělení System Activation & Deactivation společnosti IBM Česká Republika, s.r.o. s cílem zlepšení těchto procesů a navýšení efektivity těchto procesů v rámci firmy.; Presented diploma thesis deals with Proposal for the Department of System Activation & Deactivation processes in IBM Czech Republic, its aim is to improve these processes in order to increase the efficiency of these processes within the company.