AbstractsBiology & Animal Science

Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru

by Ondřej Závodník
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: ATM; ATC; ECAC; bezpečnost; kapacity; zpoždění; uspořádání a řízení toku letového provozu; EUROCONTROL; vzdušný prostor; klasifikace; strategie ATM 2000+; fáze letu; separace; ATM; ATC; ECAC; safety; capacity; delay; air traffic/airspace flow and capacity management; EUROCONTROL; airspace; classification; ATM 2000+ strategy; phases of the flight; separation
Record ID: 1097269
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/14133


Abstract

Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti vzdušného prostoru v jednotlivých fázích letu.; Thesis presents description of the air traffic safety, efficiency, permeability and capacity. Those aspect are further used to suggestion of airspace evaluation and safety, which occur during almost all phases of the flight.